Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

THỜI GIAN, KHÔNG GIAN KHÔNG CÓ THẬT

Bộ ảnh vũ trụ tuyệt đẹp của NASA | Kênh Thời Tiết
Hình ảnh vũ trụ của Nasa công bố

Một hành giả chuyên tu họ sẽ trải qua rất nhiều cảm xúc, phương pháp cùng chi tiết từ thô đến tế trong tâm thức của họ. Nhưng cốt lõi của sự tu đó là sự chứng ngộ, tự chứng ngộ trong tâm thức họ, chỉ ngay nơi đó người hành giả biết một cách chân thật về những gì đang xảy ra.

Trong những bài viết trước đây tôi cũng đã từng chia sẻ cùng quí bạn những sự thật nơi tôi. Những sự thật đó nó đã được trải qua trong một thời gian không gian nhất định nào đó, vì tất cả khi đến sự thật của sự sống đó không có thời gian, con người bản thân của người hành giả ở đó.

Trong một khoảng thời gian đó sự hiện thực thấy từng cục thịt thúi rữa nơi chân tôi từ từ đến nơi đầu. Ngay đó có một cái thấy cái biết cũng cùng sự thúi rữa tan chảy của thân tôi. Bảo rằng không có thân tôi ở nơi đó cũng không phải, không có tôi ở nơi đó cũng không phải. Vì tất cả trong một thời gian không gian nào đó ( tâm) nó tự tuôn chảy rớt ra từng cục. Cũng như người ta nắn vô từng cục đất sét, từng cục bột được nhuộm một màu đen đỏ, cộng với nước vàng vàng thắm tuôn xuống. Hiện tượng này chúng ta chứng kiến như những mảnh đất ở những triền núi bị lũ làm tuôn đi những lớp đất đá ở ngoài núi, chúng đổ xuống từng mảnh đất. Nếu chúng ta quán sát nó thấy trong từng mảnh đất ( cục đất) đó có những loại đất vàng đỏ, rễ cây, hoa cỏ, nước có sự chuyển động âm thanh của gió. Đây cũng là một tác phẩm của thiên nhiên trời, một sự biến thiên địa. Ngay nơi đó những hình sắc sụp đổ đó chúng ta thấy ở phần thô, nếu quán sát sâu hơn ở phần vi tế thì chúng ta sẽ thấy sự chuyển động biến hóa ở thể hơi oxi, cacbon rất nhiều chất khí chúng đang chuyển động cùng những nguyên tố đất, nước ,gió một sự biến hiện ở thiên nhiên đó cũng như những sự kiện mà tôi đang thấy từng mảnh thịt rơi xuống, tuột xuống ở trên xương cơ thể tôi.

Chúng cũng được chuyển hóa những vi sinh tử nguyên tố đất , nước, gió, lửa ngay nơi đó cũng là cái nghe, nghe cái âm thanh của những mảnh thịt đổ xuống. Chúng cũng giống như những âm thanh tuột đổ của đất, sự rớt xuống cũng có sự chuyển động năng lượng gió chấn động- những hạt vi sinh nguyên tử điện năng chúng cũng đang chuyển động. Khi chúng ta quán sát thấy như vậy là thấy đất trời con người tâm thức đang diễn biến , sự chuyển biến của sự ẩn tàng thể hiện. Ở thân, ở tâm, ở pháp, ở thọ ( năng lượng chuyển động ma sát) tất cả chỉ là cái một và cứu cánh nó chỉ là cái biết một – Một loại ánh sáng biết vô lượng quang, không ngừng nghỉ vô lượng thọ. Ngay nơi đó chúng ta cũng biết ngay những danh hiệu ấy của Đức A Di Đà Phật sự thấy đó sâu thẳm một loại tuệ quán, quán xuyên qua dục giới, sắc giới, vô sắc giới cuối cùng để lại chỉ có cái biết.

Quán thế âm hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thật tế nó là như vậy ( như lai). Ai quán thế âm đó ở mỗi khía cạnh, mọi chi tiết, mọi vạn pháp ngay chính nơi đó là Quán thế âm . Như vậy Quán thế âm ở muôn nơi, ở trong muôn vạn pháp trong pháp giới. Ở đây ta thấy ta, cha, mẹ, đất, nước, buồn, vui, núi, rừng, sông, nước …tất cả chúng ta thấy thực thể của nó như vậy đó là thế giới còn pháp giới ngay ta đã thấy trong đó có cha, có mẹ, đất, nước, gió, lửa có chủng tử muôn pháp, có những dãy thiên hà có tất cả nơi đó hạt cát chúng cũng như vậy…trong cái một có tất cả, trong tất cả có trong cái một. Đây là kinh hoa nghiêm. Khi ta thấy tất cả chủng tử pháp, vạn pháp, thiên hà, vũ trụ tất cả cõi Tịnh độ trong đó nó có đủ màu sắc , đủ hình tướng, đủ cả vô sắc vì không có vô sắc thì không có sắc đủ muôn hình vạn tượng một pháp giới hoa tạng nơi ấy. Đã là pháp giới Hoa tạng thì ngay nơi sự thối rữa tuột thịt cảnh giới đó thật sự hiện thực, thể hiện trong hiện tượng sinh hóa chuyển biến những nguyên tử, nguyên tố vi sinh đó chúng cũng đã có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Tất cả sự chuyển biến dù nhỏ vi tế , lớn thô kệch đến đâu ngay chỗ đó cũng có cái ánh sáng của cái biết. Như vậy kinh Hoa nghiêm cũng được nói trên thân thể thối rữa đó được nói trong khắp mười phương thế giới, trong từng sát na của thời gian và không gian. Không gian và thời gian được Đức Phật nói tại Bồ Đề Đạo Tràng, tại Thiên cung hay Linh Thứu và tất cả chư Phật nói ở khắp mười phương ba đời. Những khoảng thời gian, không gian đó cho đến nay thấy sự thối rữa cơ thể đó nó cũng đồng như vậy vì tất cả không ngoài cái biết ánh sáng đó. Như vậy thời gian trước, không gian trước và sau đều đồng với nhau, thì như vậy thời gian và không gian là giả tưởng chúng không có thật. Vì cái biết cái Phật tánh đó nó đã tự có bao giờ, nếu đã có tự bao giờ cũng chỉ là giả tưởng, vì ngay thời gian đó cũng không có.

Mười phương ba đời có vậy
Vậy nơi đó chưa từng có
Vậy – chưa có – Như vậy
Sông lạnh cô liêu
– Sao băng –

Rồi trong một ngày trở lại chỉ còn một bộ xương trắng xóa, nhưng ngay nơi đó ai đã gõ lên xương trắng đó vang lên boong, boong… tâm thức chấn động, một sự chấn động va chạm trong tiềm thức sâu xa. Ngay nơi đó bộ xương trắng như cảm thấy lóc lưỡi ra một sự, nhiều sự chấn động cảm thấy nơi cuống lưỡi vang lên, rền lên ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum, rồi vang lên rất nhiều âm thanh khác. Tâm vào ngay đó cứ vang mãi, vang mãi âm thanh đến một lúc nào đó nơi đó chỉ còn là một điểm xoay chuyển động cực nhanh. Điểm đó xoay cực nhanh âm thanh chương cú vang lên không thể tưởng tượng được cực nhanh. Không thể tưởng tượng nổi, vì ngay đó nó đã vượt qua sự tưởng chỉ có hành và thức. Chỉ có hành và thức kiểm chứng được sự chuyển động đó, sự chuyển động xoay chuyển đó nó lang rộng rất nhanh trên dưới khắp mọi nơi. Ngay nơi đó nghe thật rõ Om Ma Ni PadMe Hum – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, ngay nơi đó dùng định thức để thoải mái an lạc nơi ấy ngừng nghỉ – Rồi tiếp tục quán – Tuệ quán sát những điểm sáng hạt đó là những cái biết thần chú, những cái sáng tỏa, sự sáng tỏ đó trên những hạt sáng liền chứng biết đó ngay tức khắc. Những sự chuyển động đó như những hố đen, những hành tinh, vì sao, những thiên hà…thì ngay nơi tâm thức đó sự hút của nó chuyển hóa những tâm vũ trụ trong tâm, những chủng thức được chuyển hóa nổ tung, tiếp tục xoay hút trong vô lượng điểm hút ( những hố đen trong vũ trụ).

Ở tâm thức đó đang nằm nơi đâu khi ý thức hệ đó biết đến hố đen, những thiên hà đó thì ngay nơi đó tâm ấy đang ở đó phát hiện gió sự sinh hóa chuyển hóa đó thì tâm nơi đó nó có trước một ý niệm, ý niệm tìm sao hỏa thì ngay nơi đó đã có một cái tâm đó, một cái tâm huyền biến. Nó không có thật thụ ở một vật một pháp nào cả, nhưng nó có ở khắp mọi vật vạn pháp, không có cái tâm đó ta không đi, không đến, không ăn, không ngủ, không làm – động chuyển cũng không, tĩnh lặng cũng không. Tất cả vạn pháp đều có ánh sáng biết đó, nó không hình không tướng, không trước không sau, không trên không dưới v, v…không nhất định ở một pháp nào cả : “ Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” Đó là hóa thân của cái tâm ấy, người biết được cái đó là báo thân và sống được với nó là pháp thân.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Tâm ấy là du hí thần thông –
Thần thông là du hí
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Om Ma Ni PadMe Hum
Ai biết ta – Phật cũng không biết.
Phật cười ta , ta cười phật
Ta cũng cười ta
Dòng sông vắng lạnh tanh
Boong – Boong – Boong .

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu : Thích Chính Trí
Mật tông hiệu : Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Là người có phước duyên đánh máy những bài viết của Thầy, nhưng khi đọc lại những sự chia sẻ pháp bảo quí báu này mà đệ tử xúc động lòng rưng rưng. Thật trân quí những kinh nghiệm quí báu tâm linh mà Thầy chia sẻ. Ai đã thực hành phép thiền quán vipassana, hành giả nào thao thức trăn trở về nó, thâm nhập sâu vào pháp tạng tâm này mới hiểu mới biết trên quí những giá trị tâm linh. Những điểm ánh sáng kinh nghiệm mà không phải thiền giả nào cũng làm được, thấy biết, chứng ngộ được nó nơi tâm thức. Tôi đã gặp biết bao nhiêu tăng sư danh tiếng của thế giới. Nhưng ở nơi họ riêng cá nhân tôi chưa có sự thỏa mãn nơi tâm thức với những kinh nghiệm thiền hành. Với thiền lý thì cả một rừng rậm rạp đầy rẫy, nhưng thiền hành những kinh nghiệm thông suốt ấy chỉ là những điểm sáng tính trên đầu ngón tay hoặc có thấy là những kinh nghiệm của tổ Thầy quá cố. Ngó đông, ngó tây nghiêng ngả đất trời. Nhưng không ai vượt trên Thầy với cá nhân tôi.

  Tôi cũng là hành giả cũng thao thức trăn trở thất bại nhiều lần nơi tâm ấy để biết rằng có những kinh nghiệm thiền hành sự thực chứng nơi tâm thức là cả biển trời công phu người phàm khó ai thực hiện được. chỉ là những ý niệm rất nhỏ nơi tâm thức để chứng ngộ được nó hành giả trải qua biết bao nhiêu ngày tháng hạ thủ thật khó khăn muôn vàn sự chuyển hóa bệnh tật nơi thân tâm nhiều khi tưởng chừng như là sự đau khổ. Nhưng thật ra nó là những pháp bảo quí báu mà hành giả phước báu được thọ nhận. Bạn không chứng kiến sự khổ sở nơi thân vì bệnh tật thì làm sao biết giá trị của sự an vui, tự tại nơi thân. không thấy được sự ràng buộc nơi thân, thì sao thấy được hạnh phúc giải thoát nơi tâm. Bạn không thấy sự thối rữa mục nát của thân sao biết được sự sống vô thường mà trân quí thời khắc tu học nơi tâm. Cái gì, cái gì cũng có giá trị của nó dù ở bất kỳ hình thức nào của thuận nghịch.

  Thiền vipassana là hành giả ai cũng phải thực hành, thực hiện nó không phân chia nguyên thủy đại thừa. Ở đây chỉ hành pháp Phật. Phải chứng ngộ nơi thân tâm vô lượng vô biên pháp mới biết cái một không ngơ.

  Tri Ân công đức vô lượng vô biên của Thầy cư sĩ Lê Thanh Hùng. Nguyện chúng sinh đều đầy đủ phước duyên thọ nhận pháp bảo tĩnh tâm tỉnh giác hướng theo Phật đạo cầu sự tu học giải thoát giống như Thầy.

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Padme Hum – Úm A Hùm

 • comment-avatar

  Dùng Mật chú để đi vào thiền quán Vipassana,chứng thiền quán để lại thông suốt cảnh giới Hoa tạng;dùng kiến giải thô kệch của chúng đệ tử để mà hiểu hay tán thán công đức của Thầy thì khác nào người mù sờ voi.Dẫu vậy,đệ tử vẫn xin ngưỡng vọng ca thán,tôn kính sự giải ngộ uyên áo của Thầy.Đệ tử con thường thích đọc Kinh Hoa Nghiêm,nhưng để lãnh hội thì cách xa muôn trùng,vậy mà khi được nghe những thuyết giảng của Thầy,con thấy 1 điều gì đó rất gần.Nơi Thầy là một sự nếm chạm,trải nghiệm chân thật cảnh giới Hoa Nghiêm chứ không phải chỉ là ngôn thuyết.Tự nhiên con thấy thật vui,thật hạnh phúc,vì giáo pháp cao tột của Đức Phật được Thầy hiển lộ ,minh chứng một cách rất chân thật.Đó chính là sự sống của giáo pháp,là đích đến cho sự tu học.
  Đệ tử xin đảnh lễ tri ân Thầy!
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.
  Om Mani Padme Hum.