Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy tuệ thị nghiệp

Phật Từ Đâu Sanh?

Duyên môn: Phương tiện của chư Phật từ đâu sanh?

Nhập Lý đáp: Chư Phật chẳng sanh, chỉ từ tâm sanh theo duyên giáo hóa muôn loài, pháp vốn không tên.
Sư chủ Nhập Lý không quan tâm đến hình tướng chỉ nhắm đến đời sống rộng lớn mà thôi. Đời sống rộng lớn không sinh không diệt, vượt ngoài suy luận nghĩ bàn, không thể lấy lời diễn tả. Đời sống này hiển thị tùy thuộc và đáp ứng với nhân duyên, nhưng tự nó không tên gọi, không tướng mạo, thực ra không đặc điểm tính chất.

Duyên môn: Con chẳng biết thế nào gọi là Phật? Thế nào gọi là Đạo? Thế nào gọi là biến hóa? Thế nào gọi là thường trụ?

Nhập lý đáp: Giác rõ không vật gọi là Phật. Thông suốt tất cả thứ kia gọi là Đạo. Từ pháp giới sanh ra gọi là biến hóa. Rốt ráo lặng lẽ gọi là thường trụ. trích – Tuyệt Quán Luận – Thích Thông Phương ( Việt Ngữ)

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum

Trích: Tuyệt Quán Luận

COMMENTS

WORDPRESS: 0