Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy tuệ thị nghiệpBóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Giết Phật giết Tổ tìm cầu sám hối nơi ai?

 

Thưa Thầy đệ tử đọc giai thoại Thiền có cuộc đối thoại giữa thiền sư Trung Hoa Vân Môn Văn Yến với một vị Tăng.

Tăng hỏi: “ Giết cha giết mẹ rồi có thể đến sám hối nơi Phật,  nhưng giết Phật giết Tổ rồi thì sám hối nơi ai?

Thiền sư Vân Môn Trả lời:  “ Điều đó sẽ tự hiển lộ.”

Đoạn trên đệ tử có ý hiểu là thế này. Vì phàm tình chúng sinh vô minh nên có cái ngã chấp, vì còn ngã thì còn nhân ngã, chúng sinh, còn thọ giả. Ngay nơi niệm dấy khởi đã trong sinh tử luân hồi có nhân quả. Có nhân quả nên còn có một đối tượng quyền năng nào đó để hóa giải được tập nghiệp đó. Nên tìm cầu nơi Phật để sám hối.

Nhưng ở câu trả lời của Vân Môn Thiền sư  :  “ Điều đó sẽ tự hiển lộ.” đệ tử chưa có chỗ hiểu. Mong Thầy chỉ dạy.

Thầy : Chim kêu, vượt hú, hoa nở.

             Rách.

 

Câu trả lời của Thầy: “ Chim kêu, vượn hú, hoa nở

Rách”

có đồng “ Điều đó sẽ Tự hiển lộ” ?!  Ngay chỗ ấy.

Tổ Vân sơn , và hiện giờ Thầy đang phá chấp cho chúng sinh, cho tôi.

Ngay chỗ đó ai ở đó để thấy Phật, thấy Tổ, ai  ở đó để giết được Phật, giết được Tổ.  không ai thì tìm cầu sám hối nơi ai! Bặt vô không có chỗ nơi.

Cú vượt xào của Thiền môn

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

 

Nguyên Thúy. Kính Thầy ông lái đò vô sự

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

 • comment-avatar

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Om Ma Ni Pad Mê Hum

 • comment-avatar

  Những lời thuyết giảng của thầy đều là pháp.chim kêu,vượn hú,hoa nở,Rách.cái biết ngay đây của con là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Om Ma Ni PadMe Hum 
  Úm Xỉ Lâm 
  Úm Lam 
  Úm A Hùm 
  A Mi Đà Phật