Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Cô đơn, Tàn đêm, Giọt nước

Trong buổi chiều,
Ánh sáng bóng tối,
Bên thềm,
Mưa rơi.
“Toạt” rơi rụng.
Đỉnh lạnh giá
Cô đơn,
Tàn đêm,
Giọt nước.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

COMMENTS

WORDPRESS: 2
  • comment-avatar

    Cô đơn, tàn đêm, giọt nước…Toảng . Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay đó chỉ như vậy.

  • comment-avatar

    Nam mổ bổn sư Kim Cang Kiết Tường
    Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum