Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Chia sẻ trải nghiệm

1 2 3 10 / 29 POSTS
Lời Sám Hối Chân Thật

Lời Sám Hối Chân Thật

Lời Sám hối chân thật Chuyển biến Tâm thức là cả một hành trình trên bước đường tu học. Nếu có phước gặp được minh sư, bạn tốt. Nếu không phước thì [...]
Tu Để Từ Bỏ Ngã Mạn

Tu Để Từ Bỏ Ngã Mạn

Tôi theo học đạo đến nay gần được năm năm, năm năm trôi qua là một quãng thời gian dài. Tôi được thọ nhận pháp bảo Ngũ Bộ Chú, Mật Chú Uế Tích Kim Can [...]
Mật Chú Sống Trong Tôi

Mật Chú Sống Trong Tôi

  Một lần trong đàn lễ Phật thanh tịnh trang nghiêm Thầy Kim Cang Kiết Tường làm chủ đàn pháp, khi đó tôi được tham dự và được ngồi trì niệm [...]
Nhìn thấy mình chết như thế nào? – LuuGiang

Nhìn thấy mình chết như thế nào? – LuuGiang

Hôm nay, Tôi muốn kể lại cho các quý đạo hữu về sự vi diệu trong việc tu học Mật Chú Chuẩn Đề như thế nào? Năm 2019 sau khi tôi biết tin mình bị U [...]
Đi Tìm Chánh Niệm – Lieuphapbachy

Đi Tìm Chánh Niệm – Lieuphapbachy

  Một lần trong khi tôi đang thiền quán Mật Chú Chuẩn Đề , lại là những hình ảnh hồi ức xuất hiện lên trong tâm thức , tôi đã nghĩ nó đã h [...]
Tỉnh Giác –  Thientrang

Tỉnh Giác – Thientrang

  Trong sự sống này mỗi sự việc diễn ra đều có nguyên do , không có điều gì là ngẫu nhiên , không có điều gì là không có lý của nó . Cuộc [...]
Ấn chú bí mật và Trải nghiệm cái chết – nguyênthuy

Ấn chú bí mật và Trải nghiệm cái chết – nguyênthuy

Tôi đã đọc, đã nghe , đã tìm hiểu về hiện tượng của những người sắp chết để làm nền tảng cho sự tu học của mình. Thậm chí Tôi đã được Thầy chỉ dạy r [...]
Lòng nhiệt thành cầu đạo của vị trí giả – Nguyenthuy

Lòng nhiệt thành cầu đạo của vị trí giả – Nguyenthuy

Trong số những câu chuyện tôi được nghe kể, tôi xin thuật lại một câu chuyện mang tính chất Tây Tạng điển hình nhất, vì tôi biết địa điểm diễn ra câ [...]
Tâm bố thí xả ly của Tôn giả Xá Lợi Phất

Tâm bố thí xả ly của Tôn giả Xá Lợi Phất

Tôn Giả Xá Lợi Phất  Trí Tuệ Đệ Nhất Xá-lợi-phất phát tâm tu đạo Bồ-tát hành hạnh bố thí của Đại thừa, Ngài không những nguyện đem nhà cửa, ruộng [...]
Hạt Bụi Tâm – ThienTrang

Hạt Bụi Tâm – ThienTrang

  Có những hạt bụi đọng trên vai Đức Phật, Đức Phật trong mắt tôi là những bức tượng mang hình dáng sắc tướng của Ngài. Trên hai vai, trên c [...]
1 2 3 10 / 29 POSTS