Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Kinh sách

1 2 3 10 / 27 POSTS
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ sáu: HUYẾT MẠCH LUẬN

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ sáu: HUYẾT MẠCH LUẬN

Tổ Bồ Đề Đạt Ma HT Thích Thanh Từ dịch và giảng giải Huyết mạch luận tức là bàn về “huyết mạch”. Trong huyết mạch này là chỉ thẳng cho ch [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ năm: NGỘ TÁNH LUẬN

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ năm: NGỘ TÁNH LUẬN

Tổ Bồ Đề Đạt Ma HT.Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Luận về Ngộ tánh. Vì chúng ta tu nếu mà không nhận ra bản tánh thì sự tu ấy chỉ là tu tro [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ tư: PHÁP MÔN AN TÂM

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ tư: PHÁP MÔN AN TÂM

Tổ Bồ Đề Đạt Ma HT.Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Chúng ta muốn an tâm phải làm sao? Đây Ngài dạy:                 Khi mê người theo pháp    [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ ba: Nhị chủng nhập

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ ba: Nhị chủng nhập

Tổ Bồ Đề Đạt Ma HT.Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Nhị chủng nhập tức là hai thứ vào. Ở cửa này có hai thứ vào, đó là thứ gì? Phàm vào đạo thì [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ hai: Phá tướng luận

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ hai: Phá tướng luận

Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT. Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Phá tướng tức là dẹp bỏ những cái hình tướng bên ngoài để trở về bản tâm. Hỏi: - Nếu có [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa Thứ Nhất – Tâm Kinh Tụng

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa Thứ Nhất – Tâm Kinh Tụng

Tổ Bồ Đề Đạt Ma - HT Thích Thanh Từ dịch và giảng giải Hôm nay, tôi giảng về THIẾU THẤT LỤC MÔN. Như trong bản Thanh Qui, chúng tôi để là học C [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH – PHẦN 4

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH – PHẦN 4

Người Hành giả Mật Tông bên ngoài hình thức chúng ta thấy phương pháp tu rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn có một câu Thần chú Chuẩn đề và cùng thấy biết và [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH – PHẦN 3

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH – PHẦN 3

Kinh Bát Nhã Tâm Kinh là một bộ kinh rút gọn lại những tư tưởng, những giáo pháp Đại Thừa, tối thượng thừa của Phật. Bộ kinh này nói lên tánh ch [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH – PHẦN 2

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH – PHẦN 2

Ở phần một ta thấy Đức Quán Tự tại Bồ tát quán soi “Năm uẩn” đều không. Trí huệ “Bát nhã” đã soi thấu tướng của năm uẩn đều không, không có thật tướ [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA BÁT NHÃ TÂM KINH

LỜI NÓI ĐẦU Trên bước đường tu học, thân là cư sĩ mang bên mình hạnh cầu độ sinh. Với bản nguyện thệ độ tất cả chúng sanh. Còn chúng sanh đau khổ [...]
1 2 3 10 / 27 POSTS