Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Lịch sử nhân vật

Hương Hải Thiền Sư  – 1628 Quảng Nam

Hương Hải Thiền Sư – 1628 Quảng Nam

Cuộc đấu trong cõi vô hình   Theo tài liệu "Hương Hải thiền sư ngữ lục giảng giải" của Hòa thượng Thích Thanh Từ, thiền sư Hương Hải vố [...]
Danh tiếng của Thiền sư Ledi Sayadaw ở Myanmar

Danh tiếng của Thiền sư Ledi Sayadaw ở Myanmar

Trong những năm đầu thế kỷ XX, thiền sư Ledi Sayadaw đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa toàn bộ nền Phật giáo Myanmar. Ngài đã p [...]
2 / 2 POSTS