Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng

1 2 10 / 12 POSTS
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – LA HẦU LA (MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – LA HẦU LA (MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT)

1- CẬU BÉ HẠNH PHÚC Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử của vương thành Ca-tỳ-la, đã kết hôn với công chúa Da-du-đà-la thành Câu-lợi. Vào năm [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – PHÚ LÂU NA (THUYẾT PHÁP ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – PHÚ LÂU NA (THUYẾT PHÁP ĐỆ NHẤT)

1- DANH HIỆU MÃN TỪ TỬ Làm đệ tử đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tu đạo thoát ly sanh tử cố nhiên là điều khẩn yếu, nhưng việc tuyên dương chân lý, thuyế [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – CA CHIÊN DIÊN (LUẬN NGHỊ ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – CA CHIÊN DIÊN (LUẬN NGHỊ ĐỆ NHẤT)

1- THI TÀI DIỄN GIẢNG VỚI ANH Tại thôn Di Hầu, nước A-bàn-đề (Avanti) miền Nam Ấn, có một gia đình giàu có dòng Bà-la-môn, được dân chúng toàn thôn [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – ƯU BA LY (TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – ƯU BA LY (TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT)

1- XUẤT THÂN TỪ GIAI CẤP THỦ ĐÀ LA Tôn giả Ưu-ba-ly được liệt kê trong số mười vị đại đệ tử của Phật, đối với giai cấp nghiêm khắc của xã hội Ấn [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – TU BỒ ĐỀ (GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – TU BỒ ĐỀ (GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT)

1- ĐIỀM LÀNH “KHÔNG” SANH Lời dạy của đức Phật về sự hiện hữu của vũ trụ nhân sanh thật đa dạng và linh hoạt như khói sóng, không có bờ mé. Trong P [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – A NA LUẬT (THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – A NA LUẬT (THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT)

1- TUỔI ĐỒNG NIÊN VÔ ƯU Trong kinh A-Di-Đà phần giới thiệu chúng hội vân tập, có nêu lên mười sáu vị đại A-la-hán, trong đó A-na-luật-đà là một, và [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – A NAN ĐÀ (ĐA VĂN ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – A NAN ĐÀ (ĐA VĂN ĐỆ NHẤT)

1- NHÂN DUYÊN XUẤT GIA Đang lúc tôi cầm viết để tả lại sự tích một đời của tôn giả A-nan-đà, bỗng nhiên tôi nhớ lại lời khen tặng của Bồ-tát Văn- [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – MỤC KIỀN LIÊN (THẦN THÔNG ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – MỤC KIỀN LIÊN (THẦN THÔNG ĐỆ NHẤT)

1- NGƯỜI THỊ TÙNG ĐẦU TIÊN Hiện nay, trong mỗi đại hùng bảo điện, chúng ta thường tôn trí thánh tượng Phật-đà ngay chính giữa, bên tả là ngài A-n [...]
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – XÁ LỢI PHẤT (TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – XÁ LỢI PHẤT (TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT)

1- TRƯỚC VÀ SAU ĐẢN SANH Tại nước Ma-kiệt-đà ở Nam Ấn Độ, cách thủ đô Vương Xá khoảng hai ba dặm, có một thôn trang tên Ca-la-tý-nỏa-ca, rừng đẹp t [...]
Thập đại đệ tử Phật – ĐẠI CA DIẾP (ĐẦU ĐÀ ĐỆ NHẤT)

Thập đại đệ tử Phật – ĐẠI CA DIẾP (ĐẦU ĐÀ ĐỆ NHẤT)

1- DƯỚI CÂY SANH VĨ NHÂN Nếu như hai ngàn năm trăm năm trước, có người giữ gìn nhục thân sống đến hôm nay, thì đó là tôn giả Đại Ca-diếp, Đầu-đà đệ [...]
1 2 10 / 12 POSTS