Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Pháp vị - Pháp cú

Năng Lực Uế Tích Kim Cang – Pháp ÂM

Năng Lực Uế Tích Kim Cang – Pháp ÂM

http://https://www.youtube.com/watch?v=IJuYGm-_FGw&t=63s   Cả tam giới cháy hết thì chạy đâu? Mình nghe trong đó âm thanh nó nổ, mì [...]
Tâm và ngựa cưỡi

Tâm và ngựa cưỡi

Có lần Thiền sư Bàn Khuê đã ngồi thiền nhiều đêm dưới một giá treo cổ trong một khu vực hành hình , để thử tâm mình. Sau đó, sư nằm trên bờ đê [...]
Học đạo cần phải tu tập tọa thiền

Học đạo cần phải tu tập tọa thiền

Đàn Kinh Lục Tổ chép:   Sao gọi là tọa thiền? Ngoài đối với hết thảy cảnh giới thiện ác tâm niệm không khởi gọi là tọa, trong thấy tự t [...]
Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp Yếu

Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp Yếu

Hỏi : Từ trước đến nay đều nói ‘“ Tức tâm là Phật “ , chẳng hay tức tâm nào là Phật? Sư nói : Ông có mấy tâm ? Hỏi : Tức phàm tâm là Phật hay tứ [...]
Người đi trong mưa có ướt?

Người đi trong mưa có ướt?

Có vị Thiền sư hạn hỏi chỗ nhận hiểu của chúng . Sư đưa ra vấn đề là : “ Như là có hai người đi trong mưa , tại sao có một người chẳng ướt ?” Một [...]
Người ngạo ngễ, kiêu mạn

Người ngạo ngễ, kiêu mạn

                                                                    Người quét rác Sunita Một ví dụ điển hình của kiêu mạn đưa đến tái sanh đ [...]
CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐƯỢC ĐỨC PHẬT NHIÊN ĐĂNG THỌ KÝ THÀNH PHẬT

CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐƯỢC ĐỨC PHẬT NHIÊN ĐĂNG THỌ KÝ THÀNH PHẬT

Có một kiếp Đức Phật làm đồng tử tên Thiện Huệ. Ngài nghe có một vị Tiên nhân đạo hạnh cao siêu ở núi tu hành nên tìm đến học đạo. Do có chủng duyên [...]
7 / 7 POSTS