Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Bóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Thầy giảng: Hồng Nhan Bạc Phận

Thầy giảng: Hồng Nhan Bạc Phận

  Người ta hay nói : Mặt Hoa Da Phấn Má Hồng, Hồng Nhan Bạc Phận     Hồng là đỏ, nhan là nhan sắc ý nói bao gồm  nước d [...]
Soi gương thấy mất đầu

Soi gương thấy mất đầu

  Trong quá trình tu học thiền quán mật chú Chuẩn đề người hành giả phải nhẫn, tinh tấn trên mọi hành trạng tu học qua đó mới có sự phát t [...]
Giết Phật giết Tổ tìm cầu sám hối nơi ai?

Giết Phật giết Tổ tìm cầu sám hối nơi ai?

  Thưa Thầy đệ tử đọc giai thoại Thiền có cuộc đối thoại giữa thiền sư Trung Hoa Vân Môn Văn Yến với một vị Tăng. Tăng hỏi: “ Giết cha [...]
Long Vương Và Chư Thiên Viếng Thăm

Long Vương Và Chư Thiên Viếng Thăm

Trong khi lưu ngụ trên và chung quanh vùng núi của tỉnh Udom Thani và Nong Khai, thỉnh thoảng có những vị trời ở quả địa cầu và những vị từ [...]
Chặt cái đầu đi!

Chặt cái đầu đi!

Khi em tu học nghe kinh điển đại thừa, em phải tự chặt cái đầu của em đi. Em còn để nguyên cái đầu trên cổ em, tức còn sanh tử luân hồi. Em có dám [...]
GƯƠNG KHAM NHẪN

GƯƠNG KHAM NHẪN

Bệnh tật, khổ đau, nghèo đói, thời tiết, với đủ thứ điều kiện đưa ra để níu kéo người tu , để trễ nãi việc tu, để trì hoãn sự tu…tự vọng tưởng cho p [...]
6 / 6 POSTS