Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Duy tuệ thị nghiệp

1 2 3 10 / 25 POSTS
Phật Từ Đâu Sanh?

Phật Từ Đâu Sanh?

Duyên môn: Phương tiện của chư Phật từ đâu sanh? Nhập Lý đáp: Chư Phật chẳng sanh, chỉ từ tâm sanh theo duyên giáo hóa muôn loài, pháp vốn kh [...]
Cái đồng nghe

Cái đồng nghe

Đại học Nananda- Ấn độ Thầy hỏi : Khi chúng ta ngồi đây, âm thanh nào chúng ta cũng đều rõ biết hết đồng một lượt. Tiếng mưa rơi, tiếng còi xe, t [...]
Năng Lực Uế Tích Kim Cang – Pháp ÂM

Năng Lực Uế Tích Kim Cang – Pháp ÂM

http://https://www.youtube.com/watch?v=IJuYGm-_FGw&t=63s   Cả tam giới cháy hết thì chạy đâu? Mình nghe trong đó âm thanh nó nổ, mì [...]
Tâm và ngựa cưỡi

Tâm và ngựa cưỡi

Có lần Thiền sư Bàn Khuê đã ngồi thiền nhiều đêm dưới một giá treo cổ trong một khu vực hành hình , để thử tâm mình. Sau đó, sư nằm trên bờ đê [...]
Ngay nơi đó tôi đã gặp người Đức Bổn Tôn

Ngay nơi đó tôi đã gặp người Đức Bổn Tôn

Tôi nói tới nói lui, nói xa gần….chỉ nhằm mục đích phỏng tác lên những gì mà bản thân thể hiện và ẩn tàng. Lấy mật chú Chuẩn đề làm nền tảng, làm [...]
Chuẩn đề thần chú Công án của ai?

Chuẩn đề thần chú Công án của ai?

Như bất cứ một hành giả tu mật tông nào đó. Khi được vị Thầy của mình điểm đạo ai cũng háo hức mong chờ một điều lạ gì đó từ Thầy của mình ban cho. [...]
Người không cùng vạn pháp làm bạn lữ.

Người không cùng vạn pháp làm bạn lữ.

Sự tịch tĩnh luôn thường hằng, người hành giả chỉ việc gạn đục khơi trong để thấy biết rõ ràng sự thường hằng đó. Không cần bất cứ một sự thêm bớt n [...]
Sống Thiền

Sống Thiền

  Thực hành rút kinh nghiệm sống chứ không phải tu. Đạo giải thoát nằm ngay đó. Một cuộc sống an lạc chân thật.   Cư sĩ Thanh H [...]
Thầy giảng: Hồng Nhan Bạc Phận

Thầy giảng: Hồng Nhan Bạc Phận

  Người ta hay nói : Mặt Hoa Da Phấn Má Hồng, Hồng Nhan Bạc Phận     Hồng là đỏ, nhan là nhan sắc ý nói bao gồm  nước d [...]
Thế nào gọi là Phật? Thế nào gọi là Đạo

Thế nào gọi là Phật? Thế nào gọi là Đạo

Duyên môn: Phương tiện của chư Phật từ đâu sanh? Nhập Lý đáp: Chư Phật chẳng sanh, chỉ từ tâm sanh theo duyên giáo hóa muôn loài, pháp vốn khôn [...]
1 2 3 10 / 25 POSTS